da

Analyser der gør en forskel

Få lavet en evaluering eller analyse

Jeg er specialiseret i at lave evalueringer og analyser, som understøtter udvikling og forandring af praksis. Evalueringerne giver nye input, når de tager afsæt i netop den praksis og kontekst, som omgiver den konkrete opgave. Fokus er på at udvikle det evaluerede frem for blot at bevise om en indsats virkede eller ej. Evaluering skal drive innovation af praksis, og give mening i det daglige arbejde. En analyse skal efter min mening skabe udvikling og ikke bare måle praksis bagudrettet.

En evaluering kan i min optik således aldrig blot været et "ja" eller et "nej" eller et procenttal, der angiver hvor mange er enige eller uenige. Jeg arbejder derfor både kvalitativt og kvantitativt. Den kvalitative dataindsamling har den styrke, at der igennem dataindsamlingen skabes refleksion hos informanterne. Samtidig er min erfaring, at dialog er en afgørende måde at sikre formidling og forankring af resultater i organisationen.

Afsættet for et evalueringsdesign er, hvilken anvendelse evalueringen er tiltænkt, hvilke interessenter der er, hvem aktørerne er og hvilken kontekst evalueringen skal gennemføres i. 

Lær at evaluere

En stor del af en organisations evaluering skal, og kan med stor fordel, gennemføres internt. Det at arbejde med løbende evaluering skal være en del af det daglige udviklingsarbejde. Det afgørende er, om evalueringen bliver en integreret del af arbejdsdagen.

I mit arbejde med evaluering gør jeg mit bedste for at det bliver meningsfuldt at integrere evaluering i det daglige og at evaluering aldrig bliver udelukkende en skal-opgave.

I samarbejdet med kunder, der gerne vil lære at evaluere i større eller mindre grad, gør jeg mig meget umage for at skabe en proces, som passer til den enkelte opgave. Jeg er altid meget optaget af at lære nye felter, måder og arbejdsopgaver at kende - både fordi det kvalificerer samarbejdet, men også fordi det udvider min egen horisont..

Workshops og foredrag

Jeg holder foredrag og workshops om evaluering, opbygning af evalueringskapacitet og evaluering i teori og praksis. Dette kan gøres på grønlandsk eller dansk.

ReferencerAvannaata Kommunea - Sparring og feedback på kommunens skolestrategi.

CSR Greenland - evaluering af QAQISA

Rambøll - input til KIVITSISA evalueringsdesign

Departementet for Erhverv - undersøgelse af NUIKI Uddannelsesløft - et bygdeprojekt i Grønland.